N E S B Y E N

7. februar 2010

En fantastisk dag, et bilde blir et fattig forsøk på å formidle opplevelsen

Fra Nesningsfjella har en god utsikt: Ålingsfjella med Reineskarvet

og Hallingskarvet ser en fra de fleste høydedrag

Like nord for den søndre avkjøringa til Nesbyen finner vi dette motivet

Et kjent syn for de som kjører riksvei 7 opp Hallingdal, like før avkjøringa til Nesbyen.

Brygga ved det gamle infosenteret med Klevarudnatten i bakgrunnen

Hallingdal leverer strøm til hovedstaden. Ikke alle liker å se kraftlinjene skjære seg gjennom landskapet.

Hallingdalselva ved Nesbyen, 30.12.2009

Gammel seterbu ved Langevatn i Nes Østmark, nyttårsaften 2009

Oktober 2008

Autumn Leaf

I våre heimfjell er det ikke vanskelig å få øye på reinsdyr

I Korpenattenområdet er det dyr hele sommeren,

går du her i juli er du meget uheldig om du ikke får øye

på minst en av disse prektige skapningene.

Fra Nesningsfjellet har du et fantastisk utsyn til mange av Sør-Norges mer berømte fjell. Som her: Hallingskarvet.

16. juli 2011, rett vest for Korpenatten

Trytetjern

Trytetjern

Trytetjern

Vaket - Trytetjern

Oktober - 2010

Åsenveien

Hallingdal nordover mot Lioddenbrua. Beia til venstre.

Beia sett fra den østre dalsida, 27.11.2011

Dette utsnittet finner du igjen i bildet ovenfor

Sørover Hallingdal mot Bromma

Furuskogen i Nes gir utmerkede vilkår for tyttebær.

Øvre Fiskebutten

Øvre Fiskebutten

Hundevatni

Nordre Rantetjern i september

Gørbu, utganspunkt for mange av sommerens fisketurer

Da havner jeg noen ganger helt inn til Storevardetjerna, så langt unna bilvei det er mulig å komme i Hallingdal.

Vesle Reinsjøen 2. oktober 2009. Vi skimter (store) Reinsjøen i bakgrunnen t.h.

Fra Korpenatten, 1296 m.o.h., har en utsikt til Hallingskarvet.

Gaustatoppen er heller ikke vanskelig å få øye på fra Nesningsfjellet.

Hallingnatten, Nes kommunes høyeste punkt, 1314 m.o.h.