S V E R R E   L U N D E

Hjemmesidas forfatter og fotograf

Jeg setter stor pris på en hyggelig hilsen i GJESTEBOKA MI

Siste oppdateringer 2015: 

13.11: Qatar 2015 18.11: Dubai